• Dolgu Barajlar
 • Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Barajlar
 • Ön Yüzü Beton Barajlar
 • Ağırlık Barajlar
 • Baraj İşletme Çalışmaları
 • Baraj Rehabilitasyon Çalışmaları
 • Otoyollar
 • Devlet Yolları, İl Yolları
 • Kentsel Ulaşım Yolları
 • Servis Alanları (Park, Hizmet ve Bakım Tesisleri)
 • Köprülü ve Eş Düzey Kavşaklar.
 • Yollara Ait Her Türlü İnşaat Yapıları
 • Karayolu Tünelleri
 • Su ve Atık Su Tünelleri
 • Raylı Sistem Tünelleri
 • Betonarme Köprüler
 • Öngermeli Beton (Ön-Çekim veya Ard-Çekim) Köprüler
 • Çelik Köprrüler
 • Kablo Askılı Köprüler
 • Asma Köprüler
 • Sulama ve Drenaj Sistemleri
 • Regulatörler
 • Pompa İstasyonları
 • Derivasyon ve Enerji Tünelleri
 • Regülasyon Havuzları
 • Ayrım, Dağıtım ve Tahliye Yapıları
 • Taşkın Projeleri
 • Hidroelektrik Santraller
 • Güneş Enerjisi Santralleri
 • Yüzer Güneş Enerji Santralleri
 • Biyogaz Santralleri (çöp gazı vb.)
 • Rüzgar Santraller
 • Jeolojik Jeoteknik Etütler
 • Topoğrafik Etütler
 • Çevresel Etütler
 • Coğrafi Bilgi Sistemi Hizmetleri
Barajlar ve Göletler Otoyollar ve Yollar Tüneller ve Köprüler Sulama ve Drenaj Elektirik Üretim Tesisleri Araştırma Hizmetleri